Om

Per-Ola Andersson, måleri

Skånst är en ideell förening som vill öka konstintresset. Främst riktar vi oss till nuvarande och tidigare anställda eller förtroendevalda politiker inom Region Skåne.

Ett par gånger om året arrangerar vi utställningar i den vackra lokalen med vacker utsikt från sjätte våningen i Rådhus Skåne, Kristianstad.

Vi vänder oss främst till konstnärer som är verksamma i Skåne. Vår konstförening stödjer konstnärer på olika sätt:

  • Eftersom vi är medlem i Sveriges Konstföreningar kan du som ställer ut hos oss söka utställningsersättning.
  • Genom ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige bevakar vi din ekonomiska upphovsrätt.
  • Vi gör inköp av konst för våra medlemmars räkning.

Varje år håller föreningen ett medlemslotteri med vinster i form av konst- och konsthantverk. Vid inköpen till lotteriet vänder vi oss helst direkt till dig som är konstnär. Men det förekommer också att vi vänder oss till gallerist.

Vart tredje år upphandlar vi dessutom ett för föreningen unikt verk för utdelning till samtliga medlemmar. Vi kontaktar då konstnärer vi är intresserade av med en inbjudan.