Välkommen som medlem!

Medlemskap i föreningen är främst öppet för personer som är eller har varit anställda eller förtroendevalda inom Region Skåne, men vi välkomnar även personer som inte är anställda eller förtroendevalda inom Region Skåne i föreningen.

Det finns minst fyra goda skäl att bli medlem:

  • Du deltar varje år i en konstutlottning där vinstchansen är minst 25%
  • Du gör själv ditt val bland vinsterna i den ordning som ditt namn har dragits
  • Du får vart tredje år ett för föreningen unikt konst- eller hantverk
  • Du erbjuds att delta i olika aktiviteter, t.ex. utställningar

Medlemsavgiften är 600 kr per år och erläggs genom inbetalning till bankgiro 983-9028.

Du kan anmäla att du vill medlem på två olika sätt:

  1. Skriv ut och fyll i en anmälningsblankett. Ifylld blankett skickas till Konstföreningen Skånst, c/o Region Skåne, 291 89 Kristianstad.
  2. Fyll i och skicka formuläret till höger.